Note Expression: עריכת שלטי מידי בקיובייס

Note Expression היא שיטה מאוד נוחה וחדשנית לעריכת שלטי מידי בקיובייס. במאמר זה תמצאו פירוט והסברים על העדכון החשוב הזה בתוכנת קיובייס. שלא כמו ב-Controller Lane הסטנדרטי של ה-Key Editor, השיטה מאפשרת להציג ולערוך את שלטי המידי על התו עצמו. בשיטה זאת, התוו ושלטי המידי שלו מתפקדים כיחידה עצמאית אחת. כל פעולת עריכה כגון שכפול, מחיקה, העתקה, הזזה וכו’, תזיז את מידע המידי הרלוונטי עם התוו עצמו. כאשר עובדים עם Note Expression, חשוב לעשות הבחנה בין VST 3 Controllers ל-MIDI Controllers.

 

VST 3 Controllers:

שלטים אלו נקבעים ע”פ הכלי הווירטואלי עצמו, מכאן שפרמטרים שונים יהיו זמינים בהתאם לכלי בו נשתמש. שלא כמו MIDI Controllers, VST 3 Controllers עובדים ברמת התו הבודד (Note Specific) ולא ברמת ערוץ המידי (Channel Specific), מה שפותח עולם שלם של אופציות, שלא היו אפשריות עד כה בעבודה עם חומר פוליפוני. כמו כן, פקודות בתקן VST 3 לא מוגבלות לרזולוציה של 0-127, מה שמאפשר עבודה ברמה מדוייקת יותר מזאת של תקן המידי הסטנדרטי. בכדי לעבוד עם VST 3 Controllers, הכלי הווירטואלי חייב לתמוך בטכנולוגייה הזאת. נכון לזמן כתיבת הסקירה הזאת, הכלי היחיד שמאפשר זאת הוא HALion Sonic ואחיו הקטן HALion Sonic SE, שמגיע עם קיובייס 6.

 

MIDI Controllers:

אחת המגבלות המובהקות של MIDI היא שכל הפקודות (פרט ל-Poly Pressure) עובדות ברמת הערוץ ומשפיעות על כל הכלי, ולכן חשוב להבין שכאשר נעבוד עם Note Expression עם MIDI Controllers סטנדרטיים, ארטיקולצייה ברמת התוו בודד תשפיע על כל צליל אחר שיתנגן באותו הזמן, באותו הערוץ. MIDI Controllers לא מנצלים את היכולת הפוליפונית של Note Expression ולכן מומלץ להמשיך לעבוד מולם ב-Controller Lane הסטנדרטי.

 

עבודה עם Note Expression:

נתחיל בלחיצה על הכפתור “Show Note Expression Data” ב-Key Editor. כפתור זה נותן פידבק וויזואלי לכל המתרחש בגזרת ה-Note Expression. ניתן אף לווסת את גודל התצוגה בסליידר שליד הכפתור.

 

ניתן להקליט ולערוך מידע Note Expression בדרכים הבאות:

  • הקלטת התווים ומידע Note Expression בלייב.
  • שיכתוב מידע קיים באחר, ע’י הקלטת Overdub בעת הפלייבק (יפורט בהמשך).
  • הוספת מידע ע’י שימוש בכפתור “Note Expression MIDI Input” (יפורט בהמשך).
  • ציור ידני של המידע ע’י שימוש בעורך ה-Note Expression (דבל קליק על התוו, ועריכה בעזרת ה-Scaling Tool).

 

לשונית ה-Note Expression:

לפני תחילת העבודה יש צורך בבחירת הפרמטרים הרצויים בלשונית ה-Note Expression ב-Key Editor:

1. בחלק העליון של התפריט נגדיר איזה פרמטרים יופיעו/יוסתרו בתצוגת התווים. הפילטר הזה יעיל כאשר עובדים מול כמה פרמטרים במקביל ורוצים לראות רק פרמטר אחד או כמה מהם ברגע נתון.
ריבוע מלא = הפרמטר יופיע בתצוגה.
ריבוע ריק = הפרמטר לא יופיע בתצוגה.

קליק על הכותרת של הפילטר פותחת תפריט עם אופציות הסינון הבאות:
Show only used parameters- פקודה זו תציג את כל הפרמטרים שכבר נעשה בהם שימוש. ניתן לזהות פרמטר בשימוש ע’פ הסימון

Make all Parameters visible- פקודה זו תציג את כל הפרמטרים שישנם, עם/בלי שימוש.

Make only edited Parameters visible- פקודה זו תציג רק את הפרמטר שכרגע בעריכה.

Load MIDI Input assignment- טעינת תבנית הגדרות מיפוי לשלט מדי חיצוני.

Save MIDI Input assignment- שמירת כל הגדרות המיפוי שיצרנו כתבנית.

MIDI Controller Setup- בתפריט זה נגדיר איזה MIDI Controllers יוצגו בתפריט ואיזה לא יופיעו.

2. בחלק האמצעי נמצאות ההגדרות לפרמטר הנבחר (בחלק העליון):
Parameter name and color selector- ריבוע הצבעוני מגדירים צבע לפרמטר, הצבע יופיע באינספקטור ובתצוגת התווים.
MIDI assignment field and pop-up menu- באיזור זה ממפים את הפרמטר לשלט חיצוני כגון מקלדת שליטה. ניתן לעשות זאת ידנית מהתפריט או אוטומטית ע’י לחיצה על כפתור ה-L (Learn), והזזת השלט הרצוי במקלדת השליטה.

Parameter range controls (Min/Max)- מכאן ניתן לתחום את טווח הפעולה המינימלי והמקסימלי של הפרמטר.

3. בחלק התחתון נמצאות הגדרות כלליות:
MIDI as Note Expression- כאשר כפתור זה לחוץ, מידע MIDI CC נכנס יוקלט כמידע Note Expression

Overdub- כאשר כפתור זה לחוץ, ניתן לשכתב מידע Note Expression קיים. לא ניתן להקליט תווים חדשים.

Latch Buffer- לאחר שמיפינו את הפרמטרים השונים אל מקלדת השליטה, פונקציית ה-Latch מאפשרת לבחור מראש את עוצמת הפרמטר הרצויה ממקלדת השליטה, ולהקליט אותה ישירות (במצב Overdub בלבד) לתוך התפקיד.
פונקצייה זאת יעילה כאשר נרצה לבחור מראש ערך מדוייק עבור הפרמטר, לפני שנתחיל את ההקלטה עצמה.
כפתור ה-Reset מאפס את באפר הקלטת ה-Overdub:

הקלטת Note Expression במצב MIDI input- דרך נוספת להקליט מידע NE היא ע’י לחיצה על כפתור ה-Note Expression MIDI Input בתפריט ה-Key Editor, בחירת התוו הרצוי, והזזת השלט במקלדת השליטה: