SideChain לעניים!

Side Chain הינה שיטת הקומפרסיה – Compression הנפוצה ביותר במוסיקה האלקטרונית בשנים האחרונות . המדריך הבא בא להראות לכם בכמה שלבים פשוטים איך להשיג את אותו סאונד פאמפי שנוצר מה-SideChain .

שלב א’

פתחו ערוץ Group – סוג ערוץ Quadro (מיועד לסראונד)

שלב ב’

פתחו ב- Insert של ערוץ ה- Group קומפרסור התומך ב- SideC hain , בד”כ זה יצוין ע”י שם הקומפרסור בצירוף האותיות SC.

שלב ג’

שלחו את ערוץ ה- Trigger (בד”כ ה- Bassdrum ) לתוך ערוץ ה- Group ע”י הגדרת ה- Output שלו כמובן. לאחר שעשיתם זאת פתחו את ה- Surround panner של ה-Group והזיזו את הנקודה לתחתית המסך באמצע.

שלב ד’

שלחו את הערוץ עליו אתם רוצים שישפיע האפקט (בד”כ תפקיד מתמשך כגון Bassline או Pad ) לתוך ערוץ הGroup ע”י הגדרת ה- Output שלו כמובן. לאחר שעשיתם זאת פתחו את הSurround Panner של הGroup, רק הפעם הזיזו את הנקודה לאמצע העליון של המסך.
עכשיו אתם אמורים לשמוע את ההנחתה של הקומפרסור והשפעת ה- SC.

טיפ חשוב:

אם נרצה לקבל השפעה יותר רצינית של “פימפום” נגדיר Threshold יותר נמוך ו- Ratio יותר גבוה!