משרד שיווק וקשרי תעשיית המוסיקה

מחלקת השיווק של מכללת BPM ממוקמת בקומה השלישית של המכללה ואחד מתפקידה המרכזיים הוא לדאוג לקידום הסטודנטים והבוגרים של המכללה. כחלק מהפעילות השוטפת של המחלקה, היא מקיימת סדנאות אמן המחברות בין הסטודנטים לגורמים בכירים בתעשייה, מתווכת בין מקומות עבודה שונים לבוגרים פונטציאליים ועוד. כמו כן, המחלקה דואגת לקחת חלק באירועי חוץ עם גופים שונים כל זאת כדי לקדם את הסטודנטים במכללה ולקדם אותם בערוצי השיווק השונים של המכללה בינהם שילוב בפלטפורמות שיווקיות שונות.