לפי תקנה 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש”ף-2020, יש צורך במילוי טופס טרם כניסה למבנה המכללה, בו המשתמש מצהיר שחום גופו נבדק ואינו עולה על 38 מעלות צלזיוס, ושאינו סובל מתופעות של קושי בנשימה או שיעול.

מיד תועבר לטופס…