Русский English

פורום קיובייס | CUBASE | BPM בי פי אם

הערות מנהל הפורום: כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים. <br><br>המידע שמשתתף מפרסם במערכת הפורומים, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים בפורומים והגולשים באינטרנט. <br><br>אין לפרסם תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק. <br><br>אין לפרסם תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, פוגעת. <br> <br>אין לפרסם תכנים מאיימים / פוגעניים / גזעניים / בעלי אופי מיני בוטה. <br><br>אין לפרסם תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר. <br><br>אין לפרסם קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא. <br>אין לפרסם תכנים אשר אינם רלונטיים לפורום בו אתה משתתף. <br>אין לפרסם מספר רב של הודעות דומות / זהות.

חזרה לרשימת הפורומים
פרסום הודעה חדשה

עבור לעמוד מס':   <   1 | 2 | 3 | 4 | 5   >>  >  
הודעה     מטרונום מוקלט לתוך הערוץ נכתב ע"י: נויה 22:56 , 22/03/2013
          תגובה     הי נויה נכתב ע"י: צוות המכללה 16:21 , 17/04/2013
הודעה     רעשים בכרטיס קול נכתב ע"י: אמרם 18:37 , 12/03/2013
          תגובה     הי אמרם נכתב ע"י: צוות המכללה 16:18 , 17/04/2013
הודעה     הקלטה גיטרה אקוסטית נכתב ע"י: נויה 08:16 , 12/03/2013
          תגובה     הי נויה נכתב ע"י: צוות המכללה 16:17 , 17/04/2013
הודעה     בעיית סאונד בקיו בייס 7 נכתב ע"י: טל 14:07 , 02/03/2013
          תגובה     הי טל נכתב ע"י: צוות המכללה 14:10 , 10/03/2013
הודעה     הגברת עוצמה בהקלטה נכתב ע"י: יואל כהן 21:42 , 26/02/2013
          תגובה     הי יואל נכתב ע"י: צוות המכללה 14:48 , 28/02/2013
הודעה     midi נכתב ע"י: נועה 16:04 , 20/02/2013
          תגובה     הי נועה נכתב ע"י: צוות המכללה 14:48 , 28/02/2013
הודעה     replace audio in video file נכתב ע"י: יניב 08:54 , 29/01/2013
          תגובה     הי יניב נכתב ע"י: צוות המכללה 14:47 , 28/02/2013
הודעה     עזרה לגבי הפעלה נכתב ע"י: עמיר 11:58 , 24/01/2013
          תגובה     הי עמיר נכתב ע"י: צוות המכללה 14:43 , 28/02/2013
הודעה     איך מעדכנים ויאסטי בתוכנה? נכתב ע"י: מאיר אהרון 14:12 , 19/01/2013
          תגובה     הי מאיר נכתב ע"י: צוות המכללה 17:08 , 23/01/2013
הודעה     שלום , שאלה בקשר לערוצים נכתב ע"י: יותם 17:11 , 08/01/2013
          תגובה     הי יותם נכתב ע"י: צוות המכללה 17:06 , 23/01/2013
הודעה     תקלה מעצבנת נכתב ע"י: רז 23:02 , 05/01/2013
          תגובה     הי רז נכתב ע"י: צוות המכללה 17:04 , 23/01/2013
הודעה     שאני פתחת את הקי... נכתב ע"י: חנה 20:06 , 29/12/2012
          תגובה     הי חנה נכתב ע"י: צוות המכללה 16:13 , 30/12/2012
הודעה     פתיחת פרוייקט בקיובס נכתב ע"י: רפי 11:42 , 24/12/2012
          תגובה     הי רפי נכתב ע"י: צוות המכללה 16:12 , 30/12/2012
הודעה     בקשר לשאלה ששאלתי בספטמבר נכתב ע"י: נויה 21:25 , 04/12/2012
          תגובה     הי נויה נכתב ע"י: צוות המכללה 19:11 , 18/12/2012
               תגובה     ערוץ instrument?+שאלה על וידאו נכתב ע"י: נויה 23:19 , 01/01/2013
                    תגובה     הי נויה נכתב ע"י: צוות המכללה 17:02 , 23/01/2013
                         תגובה     משתמשת בcubase sx 3 נכתב ע"י: נויה 23:04 , 12/03/2013
הודעה     איך פותחים ערוץ שירה עם אפקט? נכתב ע"י: אפי 04:34 , 20/11/2012
          תגובה     הי אפי נכתב ע"י: צוות המכללה 19:04 , 18/12/2012
               תגובה     יש לי עוד שאלה א... נכתב ע"י: אפי 17:44 , 19/12/2012

פרסום הודעה חדשה חזרה למעלה
bpm - המכללה לסאונד ומוסיקה מתקדמת