Русский English

פורום קיובייס | CUBASE | BPM בי פי אם

הערות מנהל הפורום: כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים. <br><br>המידע שמשתתף מפרסם במערכת הפורומים, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים בפורומים והגולשים באינטרנט. <br><br>אין לפרסם תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק. <br><br>אין לפרסם תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, פוגעת. <br> <br>אין לפרסם תכנים מאיימים / פוגעניים / גזעניים / בעלי אופי מיני בוטה. <br><br>אין לפרסם תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר. <br><br>אין לפרסם קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא. <br>אין לפרסם תכנים אשר אינם רלונטיים לפורום בו אתה משתתף. <br>אין לפרסם מספר רב של הודעות דומות / זהות.

חזרה לרשימת הפורומים
פרסום הודעה חדשה

עבור לעמוד מס':   <   1 | 2 | 3 | 4 | 5   >>  >  
הודעה     קיובייס נכתב ע"י: Gershon 21:32 , 22/01/2014
          תגובה     הי נכתב ע"י: צוות המכללה 10:36 , 01/05/2014
הודעה     עבודה עם שני מסכים בקיובייס נכתב ע"י: אורן 17:19 , 22/01/2014
          תגובה     הי אורן נכתב ע"י: צוות המכללה 10:35 , 01/05/2014
הודעה     לא שומע את Reverb אחרי אקספורט נכתב ע"י: אבי 12:23 , 19/12/2013
          תגובה     הי אבי נכתב ע"י: צוות המכללה 10:34 , 01/05/2014
הודעה     אם הפורום פעיל- צפצוף בקיובייס נכתב ע"י: אלי 18:29 , 04/12/2013
          תגובה     הי אלי נכתב ע"י: צוות המכללה 10:33 , 01/05/2014
הודעה     נעלם לי הסרגל פרמרטרים נכתב ע"י: מתן 14:18 , 04/12/2013
          תגובה     הי מתן נכתב ע"י: צוות המכללה 10:32 , 01/05/2014
הודעה     רעשים בקיובייס נכתב ע"י: קרן 21:23 , 27/09/2013
          תגובה     הי קרן נכתב ע"י: צוות המכללה 10:30 , 01/05/2014
הודעה     לייטנסי גבוה בקיובייס נכתב ע"י: אנדי 11:31 , 18/09/2013
          תגובה     הי אנדי נכתב ע"י: צוות המכללה 10:28 , 01/05/2014
הודעה     נימחקו גלי הקול בהקלטה (עזרה) נכתב ע"י: אור 19:04 , 15/08/2013
          תגובה     הי אור נכתב ע"י: צוות המכללה 15:29 , 19/08/2013
               תגובה     כן נכתב ע"י: אור 17:40 , 21/08/2013
                    תגובה     הי אור נכתב ע"י: צוות המכללה 17:06 , 25/08/2013
הודעה     הגדרה של ערוץ אודיו נכתב ע"י: אנדי 23:42 , 13/08/2013
          תגובה     הי אנדי נכתב ע"י: צוות המכללה 15:28 , 19/08/2013
הודעה     עורך מידי ב9 אוקטבות נכתב ע"י: ann 13:06 , 22/07/2013
          תגובה     הי נכתב ע"י: צוות המכללה 15:22 , 19/08/2013
הודעה     חיבור מקלדת שליטה לקיוביס נכתב ע"י: יוסי 11:20 , 21/07/2013
          תגובה     הי יוסי נכתב ע"י: צוות המכללה 15:20 , 19/08/2013
הודעה     דחוף!ייבוא קובץ WAV לקיובייס 5 נכתב ע"י: אלון הלל 17:03 , 02/07/2013
          תגובה     הי אלון נכתב ע"י: צוות המכללה 15:36 , 08/07/2013
הודעה     sample rate הוגדר אך אא להקליט נכתב ע"י: נעמה 00:35 , 13/06/2013
          תגובה     הי נעמה נכתב ע"י: צוות המכללה 15:36 , 08/07/2013
הודעה     בעיה מוזרה בפלאגינים נכתב ע"י: עמית 14:15 , 19/05/2013
          תגובה     הי עמית נכתב ע"י: צוות המכללה 15:35 , 08/07/2013
הודעה     בעיה במיקס דאון נכתב ע"י: ניר 14:58 , 12/05/2013
          תגובה     הי ניר נכתב ע"י: צוות המכללה 15:32 , 08/07/2013

פרסום הודעה חדשה חזרה למעלה
bpm - המכללה לסאונד ומוסיקה מתקדמת